*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

SEMINĀRS – “Personas datu aizsardzība darba tiesiskajās attiecībās”

12.05.2014.

"Personas datu aizsardzība darba tiesiskajās attiecībās" – seminārs, 4ak.st., 27.05.14. Rīgā, Murjāņu ielā 1A, plkst. 13.00-16.00. Piesakies! t. 27030327

Tēmas:

  • fizisko personas datu aizsardzības termini, datu apstrādes priekšnosacījumi
  • fizisko personu datu aizsardzība darba tiesiskajās attiecībās (kandidātu atlase, darba līguma noslēgšana; datu apstrādes nosacījumi darba tiesisko attiecību laikā (videonovērošana, e-pastu kontrole, informācijas nodošana "mātes" uzņēmumiem, u.tml.);  personas datu apstrāde pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanās)
  • situāciju, tiesas spriedumu analīze

Maksa: 65.00EUR