*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - VIAA kursi ar ESfondi un valsts atbalstu 90-100% apmērā, "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Agita KALNIŅA

IZGLĪTĪBA

Latviešu valodas un literatūras un angļu valodas skolotāja, maģistrs, filoloģijas bakalaura grāds literatūrzinātnes apakšnozarē. Kvalifikācijas celšana Leonardo Da Vinci projektos. Apmeklējusi tādus kursus kā „Izglītība digitālajā laikmetā: tehnoloģiju izmantošana un mācīšanās procesa individualizēšana”, „Teaching English Learning Technologies for classroom e-vidē” u.c.

 

PIEREDZE –

20 gadu pieredze angļu valodas un latviešu valodas pasniegšanā. Darbojās kā svešvalodu metodiskās komisijas vadītāja, Leonardo da Vinči projektu koordinatore.