*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Arnis PUKSTS

 – IZGLĪTĪBA –

Biznesa augstskola „Turība”, profesionālais bakalaura grāds jurisprudencē, kvalifikācija – juriskonsults, Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē. Ieguvis personas datu aizsardzības speciālista sertifikātu.

 

– PIEREDZE –

  Sertificēts personas datu aizsardzības speciālists, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks, Biedrības LATVIJAS SERTIFICĒTO PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU ASOCIĀCIJA valdes līdzpriekšsēdētājs. 

Pirms tam strādājis Lauku atbalsta dienestā par ekspertu Eiropas Savienības standartiem atbilstošas maksājumu administrēšanas sistēmas izstrādē un ieviešanā, bijis Valsts SIA „Valsts ciltsdarba informācijas datu apstrādes centrs” sistēmu analītiķis. Vairāku gadu lektora pieredze darbam ar pieaugušo auditoriju augstākās izglītības ieguvē šādos lekciju kursos – „Vadības informāciju sistēmas”, „Lielās datu bāzes”, „Tīmekļa tehnoloģijas”. 
Praktiskā pieredze informācijas sistēmu un datu bāzu vadības sistēmu administrēšanā, sistēmu analīzē un projektu vadībā, juridisko un IT konsultāciju sniegšanā un fizisko personu datu aizsardzības speciālistu apmācīšanā.