*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Dace ĪVIŅA

– IZGLITĪBA –

LU, Filoloģijas maģistra grāds latviešu filoloģijā, Izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā. Papildinājusi zināšanas Latviešu valodas aģentūras un Britu Padomes pārstāvniecības pedagogu profesionālās pilnveides programmā „Mācību satura un valodas integrētās apguves (CLIL) metodika”.

– PIEREDZE –

Vairāk kā 8 gadu pieredze latviešu valodas pasniegšanā pieaugušajiem cittautiešiem.