*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Daiga IMBRASA

– IZGLĪTĪBA –

Profesionālais maģistra grāds personāla vadībā, maģistra grāds tiesību zinātnēs.

– PIEREDZE –

Personāla vadītāja, juriste, konsultante personāla vadības jomā, lektore.

Pedagoģiskā darbība saistīta ar profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības programmām. Vada nodarbības par juridiskām, personāla vadības un darba aizsardzības un drošības tēmām.

Ilgstoši darbojusies kā personāla daļas vadītāja, komercsabiedrības un valsts iestādes nodrošinot ar personālvadības un darba aizsardzības pakalpojumiem.