*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Elita SKRUPSKA

IZGLĪTĪBA

Daugavpils Universitāte, izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, matemātikas un informātikas skolotāja kvalifikācija. Latvijas Universitātē iegūta ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā.

 

-PIEREDZE-

Vairāk kā 10 gadu pieredze datorzinību pasniegšanā pieaugušajiem augstskolā un privātās apmācībās. Ilgstoša pieredze mācību procesa administrēšanā, mācību programmu sastādīšanā.