*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Gunta OZOLIŅA

– IZGLĪTĪBA –

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, iegūts izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā. Piedalījusies LVAVP organizētajos LAT 2 metodikas kursos.

– PIEREDZE –

Vairāk kā 30 gadu pieredze kā pedagogam vispārizglītojošās skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs.. Pirms 5 gadiem pievērsusies latviešu valodas apmācībai pieaugušajiem cittautiešiem.