*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Inese OZOLA

-IZGLĪTĪBA-

Ekonomiste, sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē. Pedagoga sertifikāts, kas dod tiesības 

mācīt vispārējās izglītības programmās. Aktīvi piedalās tālākizglītības kursos un semināros. 

 

-PIEREDZE-

Vairāk kā 30 gadu pieredze tirdzniecības sfērā gan kā prečzinim, gan kā veikala vadītājai, 

juristei, personāla daļas vadītājai. Paralēli kopš 2003.gada darbojas kā lektore augstskolās, 

koledžās u.c. profesionālās izglītības apguves izglītības iestādēs.