*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - VIAA kursi ar ESfondi un valsts atbalstu 90-100% apmērā, "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Iveta POKROMOVIČA

– IZGLĪTĪBA –

RTU, inženierekonomikas fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas profilinstitūts, maģistra grāds vides ekeonomikā, RPIVA, pedagoģijas un skolvadības fakultāte, pedagoģijas maģistra grāds, RTU, inženierekonomikas fakultāte, inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā.

– PIEREDZE –

Finansu un vadības grāmatvedības,finansu analīzes un datorizētās grāmatvedības, mārketinga un menedžmenta pasniedzēja dažādos pieauguso izglītības centros.