*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Iveta POKROMOVIČA

– IZGLĪTĪBA –

RTU, inženierekonomikas fakultāte, Ražošanas un uzņēmējdarbības ekonomikas profilinstitūts, maģistra grāds vides ekeonomikā, RPIVA, pedagoģijas un skolvadības fakultāte, pedagoģijas maģistra grāds, RTU, inženierekonomikas fakultāte, inženierzinātņu bakalaura grāds ekonomikā.

– PIEREDZE –

Finansu un vadības grāmatvedības,finansu analīzes un datorizētās grāmatvedības, mārketinga un menedžmenta pasniedzēja dažādos pieauguso izglītības centros.