*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Jolanta BALTIŅA

– IZGLĪTĪBA –

 Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolā iegūts sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā un profesionālais maģistra grāds psiholoģijā ar kvalifikāciju psihologs.

– PIEREDZE –

Vairāku gadu darba pieredze jauniešu un pieaugušo apmācībā – Biznesa augstskolā “Turība”, Rīgas Purvciema amatu skolā, līdzdalība vairākos projektos. Paralēli tam ilgstoša darba pieredze kā psihologam – Atbalsta centrs bērniem un ģimenēm “Sirdsgaisma”, Salaspils 1.vidusskola, Jelgavas poliklīnika, kā arī darbība kā individuāli konsultējošam psihologam. Tuvākās tēmas – saskarsmes un emociju psiholoģija, organizāciju psiholoģija.