*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Liene KLAGIŠA

-IZGLĪTĪBA-

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģija, profesionālais maģistra grāds psiholoģijā 

un psihologa kvalifikācija. Turpinās psihoterapijas apmācības Psihoorganiskās analīzes institūtā. 

Aktīvi veic tālākizglītību psiholoģijas nozarē.

 

-PIEREDZE-

Vairāk kā 10 gadu pieredze saskarsmes, psiholoģijas skolotāja amatā dažādās vispārizglītojošās 

skolās un interešu centros. Projekta ietvaros darbojusies kā psihologs 

Sociālās aprūpes centrā, Rīgas Centrālcietumā, Sociālo Pakalpojumu Aģentūrā.