*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - VIAA kursi ar ESfondi un valsts atbalstu 90-100% apmērā, "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Marija DUBICKA

– IZGLĪTĪBA –

Rēzeknes augstskola, sociālo zinātņu maģistra grāds vadības zinātnē.

– PIEREDZE –

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas Padomes locekle, Sorosa fonda „Latvija” finansēto projektu vadītāja, starptautisku projektu dalībniece, mācību līdzekļu līdzautore. Daudzu gadu lektora pieredze šādos mācību kursos – „Projektu vadība”, „Mārketings”, „Ekonomika”, „Vadības pamati” u.c.