*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Rūta KRASTIŅA

– IZGLĪTĪBA –

 Augstākā izglītība iegūta Rīgas Politehniskajā institūtā Celtniecības fakultātē. Nekustamā īpašuma pārvaldnieku asociācijas rīkotajās apmācībās iegūts sertifikāts “Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un apsaimniekošana”. Zviedrijas Valsts Būvaģentūras un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajos kursos saņemts sertifikāts “Ēku apsaimniekošana”.

 

– PIEREDZE –

 Ilgstoša pieredze pieaugušo apmācībā dažādos mācību centros par Nekustamā īpašuma apsaimniekošana tēmu. Praktiskā pieredze nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā Rīgā. Latvijas Būvinženieru savienības biedre.