*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Svetlana FJODOROVA

-IZGLĪTĪBA-

Dr. oec., RTU

 

-PIEREDZE-

  RTU Inženierekonomikas un vadības fakultāte, RTU Būvuzņēmējdarbības ekonomikas un

organizēšanas katedra, docente

Latvijas biznesa koledža, vadošais pētnieks

Publikācijas atbilstošajā zinātņu nozarē 

Piedalīšanās ar referātu starptautiskās zinātniskās konferencēs un kongresos