*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

AGILE UN SCRUM PROJEKTU VADĪBA (V)

Stundu skaits: 32 ak.st., t.sk., klātienē 15 stundas, tālmācībā 17 stundas

Pieteikties

Tēmas un apakštēmas

  • Projektu organizācijas galvenie principi
  • “Ūdenskrituma” tipa projekti. AGILE manifests
  • Metodoloģijas pamatprincipi. Iterāciju pieeja. Risku vadība. Komandas darba organizācija
  • SCRUM metode. Galvenās lomas – SCRUM master un Product Owner
  • Projekta plānošana, sadalīšana iterācijās, iterāciju izpildes organizācija, produkta demonstrācijas organizēšana un projekta izpildes procesu uzlabošanas metodes
  • IT atbalsta rīku apskats
  • Iepazīšanās ar SCRUM projekta realizāciju piedaloties praktiskā projekta simulācijas spēlē

Pēc kursu pabeigšanas izglītojamais spēj strādāt AGILE tipa projekta komandā un spēj pildīt Product Owner lomu SCRUM projektos.

 

Apmācību norise

Apmācību ilgums, norise: 1 mēnesis, t.sk., 4 nodarbības klātienē, 1x reizi nedēļā (pirmdien, otrdien, trešdien vai ceturtdien), darba dienā plkst. 18.10-21.00, +apmācības e-vidē

  • Klātiene: 15st. Rīgā, Akadēmijas laukumā 1
  • Tālmācība: 17st. (elektroniskā apmācību platforma – prezentācijas, testi, video u.tml.); mācoties tālmācībā (e-vidē), ir iespējas lejuplādēt, skatīties materiālus, pildīt testus un veikt mājas darbus