*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Asistents personām ar invaliditāti

Stundu skaits: 32-60

Pieteikties

 

Mērķis

 

Programmā paredzēts apgūt zināšanas un izpratni par personām ar īpašām vajadzībām, saskarsmes īpatnībām, kā arī pilnveidot savas komunikāciju prasmes, lai veiksmīgāk spētu sadarboties ar asistējamo personu gan personīgā, gan profesionālā līmenī.

 

Tēmas

 

Cilvēks ar īpašām vajadzībām – ko tas nozīmē • Normatīvie dokumenti attiecībā uz personā ar invaliditāti • Asistenta profesionālie pienākumi • Stereotipi un aizspriedumi, to pārvarēšana • Saskarsme: kompetence, funkcijas, līmeņi, struktūra • Verbālā komunikācija, sarunas posmi • Neverbālā komunikācija • Komunikatīvās barjeras, to novērtēšana un izvairīšanās no konfliktsituācijām • Emocionālā inteliģence • Cilvēka rakstura un temperamenta nozīme savstarpējā saskarsmē.

 

Programmu apraksts izdrukai