*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced)

Stundu skaits: 150

Pieteikties

 

Mērķis

Programmā paredzēts apgūt lietišķas saziņas prasmes konkrētās darījumu situācijās, apgūt konkrētas jomas terminoloģiju  un tās pielietojumu praksē, kā arī atkārtot valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi.

 

Tēmas

Programmas ietvaros tiek apgūtas sekojošas biznesa angļu valodas tēmas:

Iepazīšanās, iepazīstināšana. Socializācija; pieklājības frāzes. Personas informācija • Darbs, profesijas. Darba pienākumi. Dienas kārtība • Vēstuļu rakstīšana. E-pasts • Sarunas pa telefonu • Personas raksturojums. CV. Motivācijas vēstule • Vizītes organizēšana. Programmas sastādīšana • Brīvā laika pavadīšana (kultūras pasākumi, iepirkšanās, ēšana) • Personas prasmes. Darba intervija. Piedāvājumi, ieteikumi, un prasības • Komandējumi, darījumu braucieni. Viesnīcas, biļešu rezervēšana • Vietas apraksts. Ceļa jautāšana / stāstīšana • Organizācijas struktūra. Personāls • Darījumu apspriešana, saskaņošana. Līgumi • Preces, piegāde, transports • Nākotnes nodomi. Sadarbība.  Salīdzinājums, iespēju izvērtēšana • Diskusija, viedokļa  izteikšana. Lēmuma pieņemšana • Problēmas, to risināšana (transports, veselība, utt.) • Banku pakalpojumi • Klientu apkalpošana • Pasu kontrole, muita, robežas šķērsošana • Nodokļi.                                                                                                                                           

 

Ieguvumi un rezultāts

Pēc programmas apguves tiek iegūtas prasmes un iemaņas biznesa angļu valodas izmantošanai darba vidē atbilstoši Advanced līmenim.