*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Corel Draw Graphics (bez priekšzināšanām), 120ak.st.

Stundu skaits: 120

Pieteikties

Mērķis

Programmā paredzēts apgūt visas pamattēmas, kuras ir nepieciešamas, lai prastu izveidot sev ērtu darba vidi CorelDRAW programmā, prastu rīkoties gan ar grafiskajiem objektiem, gan tekstu šajā vidē.

Tēmas

Iepazīšanās ar CorelDRAW programmas interfeisu • Figūru un līniju zīmēšana • Figūru iekrāsošana un aizpildījuma un kontūras elementu izmainīšana • Objektu transformēšana un sakārtošana • Darbs ar līknēm • Teksta ievade un formatēšana • Dekoratīvais teksts un teksta efekti • Datu apmaiņa, ilustrāciju ielāde un apstrāde • Speciālie efekti • Dokumentu sagatavošana izdrukāšanai. Pēc kursa apguves tiek iegūtas pamatzināšanas un pamatiemaņas darbā ar datoru CorelDRAW programmā, prasmes pastāvīgi uzsākt darbu CorelDRAW programmā, uzstādīt darba vides mērogu, izveidot jaunu dokumentu, strādāt ar grafiskajiem elementiem, zīmēt līnijas un figūras, rakstīt tekstu.