*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA" (28st.), “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Darba aizsardzības pamati

Stundu skaits: 16

Pieteikties

 

Mērķis:

Sniegt interesentiem informāciju par darba aizsardzības jautājumiem.

 

Tēmas:

Darba aizsardzības likums un citi ar darba aizsardzību saistītie normatīvie akti • Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība • Darba drošības instrukciju sastādīšana un darbinieku instruēšana, prasības darba vietai • Darba drošības prasības organizējot un veicot celtniecības darbus, kravu pārvietošanas, kraušanas darbus u.c. paaugstinātas bīstamības darbus • Prasības organizējot un veicot darbus ar ķīmiskām vielām un ķīmiskiem produktiem • Drošība un veselība darbā • Elektrodrošības pamati • Ugunsdrošības pamati • Pirmā palīdzība aroda negadījumos • Darba aizsardzības organizēšanai nepieciešamo dokumentu sistematizēšana • Darba drošības instrukciju izstrāde vai korekcija • Darba vides riska faktoru novērtēšana • Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle • Darba vides iekšējā kontrole. Prasību izstrāde drošam ražošanas procesam.