*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība)

Stundu skaits: 150

Pieteikties

Mērķis

Kurss paredzēts, lai sistematizētu zināšanas grāmatvedībā, grāmatvedības un nodokļu automatizētās uzskaites kārtošanai ar programmas “1C: Grāmatvedība 8 Latvijai” palīdzību. Kursa ietvaros – dažādi praktiski uzdevumi un situācijas programmas izmantošanas laikā.

Apmācības notiek klātienē mācību klasē Akadēmijas laukumā 1, Rīgā.

Nepieciešamās priekšzināšanas- grāmatvedības uzskaites pamati.

Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība)

Programmas saturs:

• Uzņēmuma saimnieciskās darbības uzskaites pamatprincipi
• Programmas “1C:Grāmatvedība 8 Latvijai” darbības principu apraksts
• Informācijas bāzu veidošana.
• Reģistru sākotnējā aizpildīšana
• Sākumu atlikumu ievade
• Preču un pakalpojumu uzskaite.
• Materiālu izstrāde un uzskaite
• Kases operāciju uzskaite (norēķini ar norēķina personām un kontrahentiem)
• Bankas operāciju uzskaite (norēķini ar kontrahentiem)
• Valūtas operāciju uzskaite (konvertācija, pārvērtēšana)
• Pamatlīdzekļu, nemateriālo aktīvu, mazvērtīgā inventāra uzskaite
• Darba alga un personāla uzskaite
• Operatīvā pārskata analīze, perioda slēgšana
• Reglamenta pārskati (PVN deklarācija, IIN, statistikas pārskati, bilance utt.)

Ieguvumi :

Pēc kursa pabeigšanas prast kārtot grāmatvedības un nodokļu uzskaiti datorprogrammā “1С: Grāmatvedība 8”, iestatīt programmu uzskaites kārtošanai, strādāt ar programmas katalogiem, ievadīt grāmatojumus, noformēt tipveida dokumentāciju, formatēt standarta pārskatus, aizpildīt grāmatvedības un nodokļu reglamenta pārskatus.