*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Datorprasmes grāmatvedībā (programma 1C Grāmatvedība)

Stundu skaits: 150

Pieteikties

 

Mērķis

Apgūt grāmatvedības programmas „1C Grāmatvedība” funkcijas un datorizētās grāmatvedības darba organizāciju, saimniecisko operāciju uzskaiti, grāmatvedības bilances sagatavošanu, peļņas vai zaudējumu aprēķināšanas kārtību, naudas plūsmas sastādīšanu.

 

Tēmas

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite § Naudas līdzekļu uzskaite § Norēķinu uzskaite § Preču materiālo vērtību uzskaite § Pamatlīdzekļi § Autotransports uzņēmumā § Darba apmaksas uzskaite un nodokļi § Sagatavošanas darbi gada pārskatam § Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas, sastādīšana § Piemērs gada pārskata sastādīšanai § Nodokļi,  nodokļu aprēķināšana un uzskaite § Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.