*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - VIAA kursi ar ESfondi un valsts atbalstu 90-100% apmērā, "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

DATU ANALĪZE UN PĀRSKATU SAGATAVOŠANA ar MS Excel (ar priekšzināšanām) (V)

Stundu skaits: 60ak.st., t.sk., 27 stundas klātienē, 33 tālmācībā

Pieteikties

Tēmas un apakštēmas

 

 • Tabulu veidošana un datu formatēšana
 • Datu saraksta kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
 • Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
 • Formulu auditēšana datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un nepilnību novēršanai
 • Datu tabulas papildināšana, ievietojot datus no ārējiem datu avotiem
 • Datu analīzes veikšana un statistika
 • Apjomīgas datu tabulas vizuāla attēlošana, izmantojot rakurstabulas
 • Diagrammas pielāgošana
 • Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem optimālākai informācijas atrašanai un izmantošanai
 • Kopīga uzņēmuma/iestādes datu ievade un apstrāde
 • Datu uzskaites faila koplietošana ar citiem darbiniekiem un biznesa partneriem

 

 

Datu tabulas vizuāla normēšana vieglākai datu uztverei; Iepriekš definētiem kritērijiem atbilstošu datu izcelšana datu tabulā; Datu vizualizācija, izmantojot datu joslas, krāsu skalas un ikonu kopas; Apjomīga datu saraksta kārtošana; Vēlamo datu atlasīšana, izmantojot datu filtrus; Nosaukuma piešķiršana šūnai un šūnu apgabalam, nosaukuma rediģēšana; Šūnu adresācijas izmantošana funkciju veidošanai; Skaitļu noapaļošanas funkcijas izmantošana; Funkciju izmantošana šūnu skaita noteikšanai; Teksta funkciju izmantošana; Datuma un laika funkciju izmantošana; Loģisko funkciju IF veidošana; Datu organizēšana līmeņos, aprēķinot starpsummas un kopsummas; Pārlūkošanas un atsauču funkciju izmantošana; Citu funkciju izmantošana; Masīva funkcijas izmantošana; Funkcijas SUMIFS izmantošana; Formulu un funkciju attēlošana; Formulu priekštecības un pēctecības izsekošana; Formulas novērtēšana, izmantojot dialoglogu; Kļūdu meklēšana formulās un to labošana; Datu importēšana un eksportēšana uz citām programmām; Importēto datu transformēšana un pielāgošana; Saites veidošana starp divu darbgrāmatu/failu šūnām; Datu validācijas izmantošana, korektai datu ievadei; Vairāku darblapu datu kombinēšana vienā darblapā; Scenāriju veidošana atšķirīgu aprēķina rezultātu iegūšanai; Rīka Goal Seek izmantošana reversai vēlamo aprēķina rezultātu sasniegšanai; Dinamiska grafika sastādīšana, izmantojot atšķirīgus ievades datus; Pievienojumprogrammas Solver izmantošana optimālo risinājumu meklēšanai; Dublikātu dzēšana unikālu ierakstu tabulas izveidošanai; Rakurstabulas izveidošana; datu filtrēšana; Datu filtrēšana, izmantojot laika skalu; Rakurstabulas rediģēšana un formatēšana; Rakursdiagrammas veidošana; Diagrammas veidnes izveidošana; Diagrammas tendences līknes pievienošana; Diagrammas veidošana, izmantojot kombinētos datu apgabalus; Hipersaite uz esošu failu; Hipersaite uz citu darbgrāmatas šūnu; Hipersaite uz dokumentu; Hipersaite uz e-pasta ziņojumu; Komentāra pievienošana, rediģēšana un dzēšana; Izmaiņu reģistrēšana, izmaiņu akceptēšana un noraidīšana; Darbgrāmatas koplietošana; Vairāku darbgrāmatu apvienošana; Darbgrāmatas un darblapas aizsargāšana ar paroli; Datu uzskaites faila nosūtīšana, izmantojot e-pasta ziņojumu; Datu uzskaites faila saglabāšana tīmekļa lapas formātā; Datu uzskaites faila saglabāšana PDF formātā

 

Apmācību norise:

Apmācību ilgums, norise: 1.5 mēnesis, t.sk., 7 nodarbības klātienē, 1x reizi nedēļā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien vai piektdien), darba dienā plkst. 18.10-21.00; +apmācības e-vidē

 • Klātiene: 27st. Rīgā, Akadēmijas laukumā 1
 • Tālmācība: 33st. (elektroniskā apmācību platforma – prezentācijas, testi, video u.tml.)