*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Gada pārskats un nodokļi

Stundu skaits: 150

Pieteikties

 

Mērķis

 

Programmā paredzēts apgūt un uzlabot grāmatvedības zināšanas, izmantot tās praksē lai patstāvīgi varētu sagatavot gada pārskatu, iesniegt normatīvos aktos paredzētās atskaites.               

 

Tēmas

 

Gada pārskata sagatavošanas reglamentējošie normatīvie akti • Sagatavošanas darbi gada pārskatam • Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas, sastādīšana • Piemērs gada pārskata sastādīšanai • Nodokļi,  nodokļu aprēķināšana un uzskaite • Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.

 

Programmas apraksts izdrukai