*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA" (28st.), “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Grāmatvedības datorprogrammas (Jumis) (M)

Stundu skaits: 120

PieteiktiesMērķis:

Apgūt grāmatvedības programmas „Jumis” funkcijas un datorizētās grāmatvedības darba organizāciju, saimniecisko operāciju uzskaiti, grāmatvedības bilances sagatavošanu, peļņas vai zaudējumu aprēķināšanas kārtību, naudas plūsmas sastādīšanu.


Tēmas:

Pievienotās vērtības nodokļa (PVN) uzskaite Ÿ• Naudas līdzekļu uzskaite Ÿ Norēķinu uzskaite Ÿ Preču materiālo vērtību uzskaite Ÿ• Pamatlīdzekļi Ÿ• Autotransports uzņēmumā Ÿ Darba apmaksas uzskaite un nodokļi Ÿ Sagatavošanas darbi gada pārskatam • Ÿ Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas, sastādīšana Ÿ Piemērs gada pārskata sastādīšanai Ÿ• Nodokļi,  nodokļu aprēķināšana un uzskaite Ÿ• Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.


 

Rezultāts:

Iegūtas zināšanas un prasmes grāmatvedības datu apstrādē, izmantojot datorprogrammu „Jumis”, lai kvalitatīvi pildītu darba pienākumus.