*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Iekšējā loģistika (Internal logistics): Loģistikas procesi ražošanas uzņēmumā (V)

Stundu skaits: 60

Pieteikties

Saturs:
● Ražošanas loģistikas definīcijas un būtība, mērķi un uzdevumi.
● Loģistikas vides būtība un nozīme uzņēmumā.
● Iekšējā un ārējā vide, to ietekmējošie faktori.
● Mikroloģistiskās sistēmas elementi.
● Ražošanas loģistikas sistēmas.
● Krājumu vadība.