*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

IKT produktu un pakalpojumu pārdošana (V)

Stundu skaits: 36

Pieteikties

Saturs:
● Tirgus segmentācija un IKT biznesa specifika.
● IKT brieduma modelis.
● Kanālu mārketinga definīcija un nozīme.
● Tirdzniecības kanāla koncepcija un tās nozīme IKT dalībniekiem.
● Pamatjēdzieni un izplatīšanas modeļi.
● Pārdošanas prasmes.