*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA" (28st.), “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Java programmēšana (bez priekšzināšanām) (V)

Stundu skaits: 40

Pieteikties

Saturs:
● Iebūvēto datu tipi, darbības ar tiem.
● Objektu-orientēta programmēšana Java.
● Paketes un interfeisi.
● Šķires – apvalki.
● Darbs ar rindām.
● Šķires – kolekcijas.
● Šķires – utilītes jeb rīki.
● Grafiska interfeisa izveidošanas principi.
● Grafiskie primitīvi.
● Pamatkomponenti.
● Komponentu ievietošanu.
● Notikumu apstrāde.
● Satura izveidošana.
● Appleti.
● Attēlojums un skaņa.
● Izņēmuma situāciju apstrāde.
● Ievades/izvades plūsmas.
● Tīklu līdzekļi Java.
● Java attīstība.