*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personas datu publiskošanas tiesiskums

Stundu skaits: 4

Pieteikties

 

Fizisko personu datu aizsardzības likums ir spēkā Latvijas Republikā vairāk kā desmit gadus, bet nereti ikdienā strādājot  ir konstatējams, ka sabiedrības locekļiem nav izpratne par tā piemērošanu. It sevišķi šis jautājums ir  aktuāls kontekstā ar apstākli, ka Eiropas Komisija ir uzstādījusi kā mērķi ieviest Vispārējo Datu Aizsardzības Regulu, kas noteiktu vienas prasības, vienus datu aizsardzības standartus visā Eiropas Savienībā.

Semināra/kursa mērķis ir iepazīstināt klātesošos ar personas datu būtību un rast izpratni par informācijas apjomu, kas iekļaujama (pieļaujama), sniedzot publiskus paziņojumus.

wide1 

Mērķis:

Sniegt informāciju un veicināt izpratni par personas datu apstrādi (t.sk, publiskošanu) ikdienas darbā, apstrādes principiem un priekšnoteikumiem.

 

Tēmas:                       

  • Personas datu jēdziens un būtība;
  • Personas datu apstrādes principi un priekšnoteikumi;
  • Personas datu aizsardzības sfēras mijiedarbība ar Informācijas atklātības likumu un citiem novada pašvaldības un tās struktūrvienības reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
  • Praktisko piemēru, tiesu prakses analīze (diskusija).

 

Metodoloģija:  

Paredzēta gan teorētiskās informācijas sniegšana, gan diskusijas un situāciju analīze.

 

Ieguvumi un rezultāts:

Rast izpratni par personas datu aizsardzības principiem un datu apstrādes priekšnoteikumiem, lai izvairītos no neapzinātiem pārkāpumiem datu aizsardzības jomā (piemēram, informācijas publiskošana, kur šāda rīcība var tikt atzīta par prettiesisku).