*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Personas datu aizsardzība un IT drošība (V)

Stundu skaits: 32

Pieteikties

Programma tiek organizēta VIAA projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros; papildus infomācija par programmu, nodarbību laikiem u.c. sk. šeit

 

PROGRAMMAS MĒRĶIS:

Iegūt zināšanas par personas datu aizsardzību, reglamentējošo normatīvo aktu piemērošanu kā arī iepazīties ar IKT pamata jēdzieniem, risinājumiem un to izmantošanu personas datu apstrādē. Iegūt zināšanas par personas datu tehniskās aizsardzības prasībām.

 

Pirms kursa uzsākšanas personai nav nepieciešamas priekšzināšanas.

 

TĒMAS:

  • Personas datu aizsardzības jēdziens
  • Datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu piemērošana, t.sk., Vispārīgās datu aizsardzības regula
  • Pārziņa pienākumi
  • Datu subjekta tiesības
  • IKT pamata jēdzieni un darbības principi
  • IKT risinājumi un to izmantošana personas datu apstrādē
  • Informācijas drošība
  • Personas datu tehniskās aizsardzības prasības

 

PAREDZAMAIS REZULTĀTS:

Pamatzināšanas par personas datu aizsardzību, IKT risinājumiem un to izmantošanu personas datu apstrādē.