*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Подготовка к экзамену на прохождение натурализации (гражданство)

Stundu skaits: 30

Pieteikties

Flag_of_Latvia.svg Coat_of_arms_of_Latvia.svg

 

В программе – История, гимн, Конституция, базовый курс проверки знания госязыка.

Цена – 90.00EUR

 cм. naturalizacija

 

Содержание обучения

Процесс обучения
30ак.ч., ~2-5 недель, 3-10 занятий, по рабочим дням вечером или по субботам, в Риге (центр, высотное здание Академии наук).

Цель
Подготовить к сдаче экзамена по натурализации и получении Латвийского гражданства.

Основные требования знания государственного языка
Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants):
1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;
2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;
3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;
4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

Темы программы

• Общие вопросы о прохождении проверки, видах, времени, месте, необходимых документах
• Текст гимна и история его появления
• Основные условия Конституции ЛР
• Важные события в истории Латвии, разъяснение и отражение ее спорных вопросов
• Латвия в наши дни, Сейм ЛР, Президент государства, Министр.

Методы
Освоение теоретической базы, дискуссии, создание монолога, выполнение тестов.

Теория – 40%
Практические занятия – 60%

Результат
Знание порядка и условий натурализации, умение правильно выполнить необходимые задания, а так же получите то необходимое количество знаний, требуемых для успешного прохождения натурализации.

**************

Apmācību norise
30 ak.st., ~2-5 nedēļas, 3-10 nodarbības, darbu dienu vakaros vai sestdienās Rīgā (centrs, Latvijas Zinātņu akadēmijas ēka).

Mērķis
Sagatavoties pārbaudījumam Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā.

Pamatprasības valsts valodas zināšanām
Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants):
1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;
2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;
3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;
4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

Programmas tēmas
vispārīgi jautājumi par pārbaudījuma norisi, veidu, laiku, vietu, nepieciešamajiem dokumentiem
himnas teksts un tās rašanās vēsture
LR Satversmes pamatnoteikumi
Latvijas vēstures būtiski fakti, izpratne par strīdīgu jautājumu atspoguļošanu
Latvija mūsdienās, LR Saeima, Valsts prezidents, Ministru prezidents

Metodes
Teorētiskās bāzes apgūšana, diskusija, monologa veidošana, testu izpilde.

Teorija – 40%
Praktiskās nodarbības – 60%

Rezultāts
Iegūtas zināšanas par naturalizācijas pārbaudījuma kārtību, prasme atbilstoši izpildīt dotos uzdevumus, kā arī iegūts nepieciešamais zināšanu minimums pārbaudījuma sekmīgai veikšanai.