*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - VIAA kursi ar ESfondi un valsts atbalstu 90-100% apmērā, "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Praktiskais mārketings (pilnveide)

Stundu skaits: 160

Pieteikties

Profesionālās pilnveides izglītības programma

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – Vidējā izglītība

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi – Profesionālās pilnveides izglītības apliecība

 

marketings (1)

 

Mērķis:

Izglītības procesā dot iespēju gūt zināšanas par mārketingu un tā nozīmi uzņēmuma darbības nodrošināšanā, analizēt cēloņus un sekas, atrast pareizo problēmas risinājumu, prast novērtēt reklāmas nozīmi komercdarbībā.

Sniegt zināšanas par mārketinga pakalpojumu loģistikas pamatprincipiem, apkalpošanas būtību un mērķiem, sakarību starp servisa līmeni un pakalpojuma izmaksām, par pārdošanas procesa psiholoģisko aspektu, par pārdevēja vietu un lomu pārdošanas procesā, par pārdošanas procesa vadīšanu, par pareizu pārdošanas tehniku, par pārdevēju un klientu uzvedību.

 

Profesionālie mācību priekšmeti:

  • Praktiskā mārketinga pamati
  • Mārketinga pakalpojumu loģistika
  • Pārdošanas psiholoģija
  • Darba un vides aizsardzība un Pirmā palīdzība

 

Rezultāts:

Apgūtas prasmes un iemaņas, kuras balstītas uz integrētās mārketinga komunikācijas koncepciju, kas dod iespēju uzlabot uzņēmuma mārketinga procesus, plānot un koordinēt daudzveidīgos komunikāciju kanālus, reklāmu masu informācijas līdzekļos, tiešo pārdošanu, patēriņa stimulēšanu, sabiedriskās attiecības, tiešo mārketingu, preces iepakojumu u.c.