*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Profesionālā angļu valoda juristiem

Stundu skaits: 48

Pieteikties

Flag_of_the_United_Kingdom.svg 

Mērķis

Profesionālās angļu valodas kompetences paaugstināšana, kas dod iespēju kursa apmeklētājiem, izmantojot nozarē lietoto profesionālās leksikas krājumu, lietot angļu valodu komunikācijā un profesionālā darbībā.
 

Uzdevums

Programma nodrošina iespēju apgūt jurisprudences jomas specifiskās zināšanas angļu valodā par juridisko pamata terminoloģiju saistību tiesībās.
 

Tēmas:

  • Saistību tiesības
  • Tiesiski darījumi, to sastāvdaļas un formas
  • Līguma pamatprincipi
  • Līguma veidi
  • Līguma sastādīšana
 
Zināšanu līmenis interesentiem: angļu valodas priekšzināšanas (testējam), izpratne/praktiskā pieredze par juridiskajiem jautājumiem (par programmas tēmām).
 
Kursa apjoms/ilgums: 48 ak.st (16 nodarbības)/ 8 nedēļas.
 
Metodes-materiāli: Leksiskā pieeja, uz uzdevumu balstīta pieeja, dialogi, lomu spēles, individuālais darbs, grupu darbs, pāru darbs. Audio-vizuālie mācību līdzekļi. Pasniedzēja izstrādātie mācību līdzekļi un izdales materiāli.
 
Apguves intensitāte: 2x3ak.st. nodarbības nedēļā.
Kursu norises vieta: Rīga, Akadēmijas laukums 1.
 
Cena: 393.00EUR
 
Grupas lielums: vidēji 6-12 cilvēki