*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Seminārs – “DATU REGULAS mērķi un būtība”

Stundu skaits: 2.5

Pieteikties

Seminārs – “DATU REGULAS mērķi un būtība”

Piedāvājam semināru, lai veicinātu izpratni par organizācijas pašreizējo statusu un Vispārīgās datu aizsardzības regulas atbilstībai nepieciešamo pasākumu veiksmīgu īstenošanu. 

Seminārā tiks apskatītas tēmas, kuras Jums palīdzēs:

-Izprast Vispārīgā datu aizsardzības regulu jeb Datu regulu, kas aizstāj Fizisko personu datu aizsardzības likumu no šī gada 25.maija;

-Izprast Datu regulas piemērošanas principu aspektus, kā arī kādus pasākumus jāveic, lai organizāciju rīcībā esošie personas dati tiktu atbilstoši apstrādāti, uzglabāti un pasargāti;

-Kā arī iegūt atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem, piemēram:

  • Kā nodrošināt tiesisku personas datu apstrādi

  • Ar ko sākt, ieviešot regulas prasības uzņēmumā

  • Kādas ir datu subjektu tiesības

  • Kādi ir pārziņa/apstrādātāju pienākumi

  • Kā mazināt pārkāpumu risku

  • u.c.

Lektors: Kristīne Puķēna (Sertificēta fizisko personu datu aizsardzības speciāliste, Mg. iur. , ar vairāku gadu pieredzi fizisku personu datu aizsardzībā)