*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***
Программа Часы Записаться
1 уровень BFM Базовый маркетинг. «Введение в маркетинг» 16 Записаться
2 уровень BFM Marketing Decision Box. “Marketing Decision BOX – новейшая технология управления маркетингом” 16 Записаться
3 уровень BFM Advanced Marketing. «Advanced Marketing. Брэндинг и ре-брэндинг» 9 Записаться
3 уровень BFM Advanced Marketing. «Advanced Marketing. Копирайтинг» 9 Записаться
3 уровень BFM Advanced Marketing. «Advanced Marketing. Маркетинговые акции. Стимулирование сбыта» 9 Записаться
3 уровень BFM Advanced Marketing. «Advanced Marketing. Маркетинговый план и бюджет» 9 Записаться
3 уровень BFM Advanced Marketing. «Advanced Marketing. Мастерская творческого креатива Marketing Creative Lab» 9 Записаться
3 уровень BFM Advanced Marketing. «Advanced Marketing. Реклама, PR и интернет-продвижение» 9 Записаться
ANGĻU SARUNVALODAS treniņgrupas – Let’s speak ENGLISH! 3X Записаться
Corel Draw Graphics 120 Записаться
CorelDRAW Graphics kursi (bez priekšzināšanām), 24ak.st. 24 Записаться
FINANSĒJUMA PIESAISTES IESPĒJAS 8 Записаться
Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.) 6 Записаться
KOMERCDARBĪBAS pamati (mazā biznesa organizācija, komercdarbības uzsākšana) 80 Записаться
Latviešu valodas sarunvalodas treniņgrupas 60 Записаться
Lietvedis (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis) 640 Записаться
Loģistikas darbinieks (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis) 960 Записаться
Minimālās higiēnas prasības pārtikas uzņēmumā 4 Записаться
MS Project 120 Записаться
Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana 120 Записаться
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA (bez priekšzināšanām) 28 Записаться
PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA UN IT DROŠĪBA (ar priekšzināšanām) 70 Записаться
Preču pārvadājumu organizēšana (PILNVEIDE) 160 Записаться
Sagatavošana naturalizācijas pārbaudījumam 30 Записаться
WEB risinājumu izstrāde (veido MĀJAS LAPU pats) 120 Записаться
Английский язык (без предварительных знаний) 150 Записаться
Английский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Английский язык (с предварительными знаниями) 80 Записаться
Английский язык (с предварительными знаниями) (Higher Intermediate) 100 Записаться
Английский язык (с предварительными знаниями) (начальный, Elementary) 100 Записаться
Английский язык (с предварительными знаниями) (ниже среднего, Lower Intermediate) 100 Записаться
Английский язык (с предварительными знаниями) (средний, Intermediate) 100 Записаться
Английский язык для работников сферы услуг (без предварительных знаний) 150 Записаться
Английский язык для работников сферы услуг (с предварительными знаниями) (выше среднего, Higher Intermediate) 100 Записаться
Английский язык для работников сферы услуг (с предварительными знаниями) (ниже среднего, Lower Intermediate) 100 Записаться
Английский язык для работников сферы услуг (с предварительными знаниями) (средний, Intermediate) 100 Записаться
Английский язык для работников сферы услуг (с предварительными знаниями) (углубленный, Advanced) 100 Записаться
Английский язык для специалистов сферы услуг охранного сервиса (без предварительных знаний) 150 Записаться
Английский язык для специалистов сферы услуг охранного сервиса (с предварительными знаниями) (выше среднего, Higher Intermediate)) 100 Записаться
Английский язык для специалистов сферы услуг охранного сервиса (с предварительными знаниями) (ниже среднего, Lower Intermediate) 100 Записаться
Английский язык для специалистов сферы услуг охранного сервиса (с предварительными знаниями) (средний, Intermediate) 100 Записаться
Английский язык для специалистов сферы услуг охранного сервиса (с предварительными знаниями) (углубленный, Advanced) 100 Записаться
Ассистент для персоны с инвалидностью 60 Записаться
Бизнес английский язык (с предварительными знаниями) (выше среднего, Higher Intermediate) 150 Записаться
Бизнес английский язык (с предварительными знаниями) (очень углубленный, Very advanced) 150 Записаться
Бизнес английский язык (с предварительными знаниями) (углубленный, Advanced) 150 Записаться
Бухгалтерия без предварительных знаний 80 Записаться
Вопросы логистики для работников транспорта 120 Записаться
Годовой отчет и налоги 150 Записаться
Государственный язык в соответствии с высшим уровнем (III категория) владения государственным языком 150 Записаться
Государственный язык в соответствии с низшим уровнем (I категория) владения государственным языком 150 Записаться
Государственный язык в соответствии со средним уровнем (II категория) владения государственным языком 150 Записаться
Датский язык (без предварительных знаний) 150 Записаться
Датский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Деловой английский язык в работе секретариата и офиса (с предварительными знаниями) (очень углубленный, Very advanced) 100 Записаться
Деловой английский язык в работе секретариата и офиса (с предварительными знаниями) (средний, Intermediate) 100 Записаться
Деловой английския язык в работе секретариата и офиса (с предварительными знаниями) (выше среднего, Higher Intermediate) 100 Записаться
Деловой английския язык в работе секретариата и офиса (с предварительными знаниями) (углубленный, Advanced) 100 Записаться
Делопроизводство 60 Записаться
Делопроизводство (M) 120 Записаться
Инвестирование и торговля на рынках финансовых инструментов 6 Записаться
Инновации в предпринимательской деятельности 80 Записаться
Интенсивный языковой курс за 25 дней (для школьников) 100 Записаться
Испанский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Итальянский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Компьютерные курсы (без предварительных знаний) 120 Записаться
Компьютерные курсы (без предварительных знаний) 80 Записаться
Компьютерные курсы (с предварительными знаниями) 120 Записаться
Компьютерные курсы (с предварительными знаниями) 80 Записаться
Компьютерные навыки в бухгалтерии (программа 1С Бухгалтерия) 150 Записаться
Курсы повышения квалификации бухгалтеров 80 Записаться
Латышский язык Э Записаться
Логистика 80 Записаться
Микропредпринимательство 80 Записаться
Навыки пользования компьютером и интернетом с сертификацией EDCL (без предварительных знаний) 150 Записаться
Навыки пользования компьютером и интернетом с сертификацией EDCL (для пользователей с опытом) 60 Записаться
Начало и развитие микропредпринимательской деятельности 150 Записаться
Начало коммерческой деятельности и развитие бизнеса 80 Записаться
Начало хозяйственной деятельности и развитие бизнеса 150 Записаться
Немецкий язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Немецкий язык (без предварительных знаний) 150 Записаться
Немецкий язык (с предварительными знаниями) 80 Записаться
Немецкий язык (с предварительными знаниями) 100 Записаться
Норвежский язык (без предварительных знаний) 150 Записаться
Норвежский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Обучение специалистов по защите личных данных физических лиц 42 Записаться
Организация и управление офисной работой 80 Записаться
Организация продаж 120 Записаться
Организация продаж 120 Записаться
Организация торговой деятельности 80 Записаться
Основы коммерческой деятельности 80 Записаться
Основы коммерческой деятельности 150 Записаться
Основы маркетинга 80 Записаться
Основы массажа и элементы СПА 40 Записаться
Основы немецкого языка для работников сферы услуг ( с предварительными знаниями) 100 Записаться
Основы немецкого языка для работников сферы услуг (без предварительных знаний) 150 Записаться
Основы руководства и управления качеством 150 Записаться
Основы управления качеством 80 Записаться
Основы хозяйственного управления недвижимым имуществом 80 Записаться
Подготовка заявки на проект и управление 80 Записаться
Подготовка заявки на проект и управление 150 Записаться
Подготовка к централизованному экзамену (aнглийский язык) 32 Записаться
Подготовка к централизованному экзамену (латышский язык) 32 Записаться
Подготовка к централизованному экзамену (математика) 32 Записаться
Подготовка к экзамену на прохождение натурализации (гражданство) 30 Записаться
Практический маркетинг и маркетинговая коммуникация 80 Записаться
Практический маркетинг и маркетинговая коммуникация 150 Записаться
Программа по управлению маркетингом Brain Friendly Marketing (BFM) 86 Записаться
Профессиональный английский язык для работников сферы гостеприимства (гостиницы) 48 Записаться
Профессиональный английский язык (в сфере торговли) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (для бухгалтеров) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (для работы в офисе и секретариате) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (для сервисов питания и сферы ресторанов) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (для специалистов сферы охраны) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (для управления в сфере туризма и гостиничного бизнеса) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (для юристов) 80 Записаться
Профессиональный английский язык (сфера гостеприимства) 80 Записаться
Профессиональный английский язык для юристов 48 Записаться
Работа с программой OpenOffice 120 Записаться
Разработка бизнес плана 80 Записаться
Сельская коммерческая деятельность, предложение структурных фондов ЕС 150 Записаться
Сельская коммерческая деятельность, предложение структурных фондов ЕС 80 Записаться
Создание и управление негосударственными предприятиями 80 Записаться
Создание и управление негосударственными предприятиями 100 Записаться
Управление персоналом 80 Записаться
Управление предприятием 80 Записаться
Управление продажами 80 Записаться
Управление проектами (без предварительных знаний) 120 Записаться
Управление проектами (без предварительных знаний) 80 Записаться
Управление проектами (с предварительными знаниями) 80 Записаться
Управление проектами (с предварительными знаниями) 120 Записаться
Управление развитием предприятия 80 Записаться
Управление сельским хозяйством 80 Записаться
Управление франшизой 80 Записаться
Управление франшизой 120 Записаться
Управление хозяйством 120 Записаться
Финансы и финансовый анализ 80 Записаться
Финский язык (без предварительных знаний) 150 Записаться
Финский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Французский язык (без предварительных знаний) 150 Записаться
Французский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Шведский язык (без предварительных знаний) 80 Записаться
Шведский язык (без предварительных знаний) 150 Записаться