*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - VIAA kursi ar ESfondi un valsts atbalstu 90-100% apmērā, "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

 Предлагаем курсы по подготовке (в Риге) к сдаче экзамена по натурализации


Flag_of_Latvia.svg   Курсы по подготовке

 

 

 

 

Kурсы по подготовке (в Риге) к сдаче экзамена по натурализации

В программе:

 • История

 • Гимн

 • Конституция

 • Базовый курс проверки знания госязыка

Количество часов – 30

Цена – 90EUR

См. Календарь Курсов

 


Содержание обучения


 

Процесс обучения

30ак.ч., ~2-5 недель, 3-10 занятий, по рабочим дням вечером или по субботам, в Риге (центр, высотное здание Академии наук).

Цель

Подготовить к сдаче экзамена по натурализации и получении Латвийского гражданства.

Основные требования знания государственного языка

Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants), UZSĀKOT MĀCĪBAS:

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu. 

Темы программы

 •  Общие вопросы о прохождении проверки, видах, времени, месте, необходимых документах
 • Текст гимна и история его появления

 • Основные условия Конституции ЛР

 • Важные события в истории Латвии, разъяснение и отражение ее спорных вопросов

 • Латвия в наши дни, Сейм ЛР, Президент государства, Министр.

Методы

Освоение теоретической базы, дискуссии, создание монолога, выполнение тестов.

Теория – 40%

Практические занятия – 60%

Результат

Знание порядка и условий натурализации, умение правильно выполнить необходимые задания, а так же получите то необходимое количество знаний, требуемых для успешного прохождения натурализации.


Apmācību norise

30 ak.st., ~2-5 nedēļas, 4-10 nodarbības, darbu dienu vakaros vai sestdienās Rīgā (Centrā).

Mērķis

Sagatavoties pārbaudījumam Latvijas pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā.

Pamatprasības valsts valodas zināšanām

Pamatprasības valsts valodas zināšanām (Pilsonības likums 20.pants), UZSĀKOT MĀCĪBAS:

1) pilnībā saprot sadzīves un oficiāla rakstura informāciju;

2) brīvi var stāstīt, sarunāties un atbildēt uz jautājumiem par sadzīves rakstura tēmām;

3) var tekoši lasīt un saprast jebkuras sadzīves rakstura instrukcijas, pamācības un citus sadzīves rakstura tekstus;

4) prot uzrakstīt rakstudarbu par komisijas uzdoto sadzīves rakstura tematu.

Programmas tēmas

 • vispārīgi jautājumi par pārbaudījuma norisi, veidu, laiku, vietu, nepieciešamajiem dokumentiem

 • himnas teksts un tās rašanās vēsture

 • LR Satversmes pamatnoteikumi

 • Latvijas vēstures būtiski fakti, izpratne par strīdīgu jautājumu atspoguļošanu

 • Latvija mūsdienās, LR Saeima, Valsts prezidents, Ministru prezidents

Metodes

Teorētiskās bāzes apgūšana, diskusija, monologa veidošana, testu izpilde.

 Teorija – 40% 

Praktiskās nodarbības – 60%

Rezultāts

Iegūtas zināšanas par naturalizācijas pārbaudījuma kārtību, prasme atbilstoši izpildīt dotos uzdevumus, kā arī iegūts nepieciešamais zināšanu minimums pārbaudījuma sekmīgai veikšanai.


Контакты

Mурьяню 1А, Рига, LV-1024

Тел.: 67432343

Моб.тел.:

 • 28343388 (LMT)

 • 27030327 (Tele2)

 • 27766277 (Bite)

Э-почта: info@dialogs-ab.lv