*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - VIAA kursi ar ESfondi un valsts atbalstu 90-100% apmērā, "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

 “Dialogs AB” e-studijucentrs.lv piedāvā iespēju apgūt zināšanas

distancēti (tālmācībā, kombinēti u.tml.),

izmantojot elektronisko apmācību vides resursu!


Kas ir e-studijas

E-studijas ir izglītošanās veids, kas balstās uz izglītojamo un pasniedzēju saziņu ar datora un Interneta palīdzību. E-studiju procesa centrā ir izglītojamo patstāvīgas studijas pasniedzēja vadībā un uzraudzībā, izmantojot mūsu resursā (e-vide.dialogs-ab.lv) pieejamos mācību materiālus (video, audio, prezentācijas, testi, u.tml.) un saziņas līdzekļus; turklāt izglītojamajam ir iespēta studēt viņam izdevīgā laikā un ērtā vietā. Lai nodrošinātu atsevišķu programmu kvalitatīvu apguvi, dažiem kursiem apmācības tiek organizētas pēc konkrēta kalendārā grafika, kā arī ar nodarbībām- konsultācijām klātienē. Apmācības e-vidē organizētas tādā veidā, lai iespējas sekmīgi mācīties ir pat datora lietotājam – iesācējam. Ar papildus informāciju par e-vidi, programmām, pasniedzējiem, u.tml., varat iepazīties mājas lapā e-studijucentrs.lv.

E-kursi, izglītības programmas

(sk. www.e-studijucentrs.lv)

video_02 

Piedāvājam apgūt E-programmu “IT pārskats. Drošība. Tīmeklis”, t.sk., globālais tīmeklis, drošības līdzekļi, paroļu drošība, šifrēšana/kriptogrāfija, elektroniskais paraksts, vīrusu prevencija, pierādījumu sagatavošana, auditācijas pieraksti, IS drošības pārvaldība.

 Personas datu aizsardzības speciālistu apmācība

 Izmantojiet iespēju apgūt programmu e-vidē (Personas datu aizsardzības speciālistu apmācība”). Lai labāk apgūtu vielu, lekcijas iespējams noklausīties atkārtoti (skaits nav ierobežots); neskaidros jautājumus varēsiet izrunāt klātienes konsultācijās; bezmaksas konsultācijas arī pēc apmācību beigām! Apmācību organizēšanas kārtība.

 

tālr. 67432343, 27030327, www.e-studijucentrs.lv