*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

 DIALOGS AB MĀCĪBU CENTRS – STARPTAUTISKIEM IZGLĪTĪBAS

KVALITĀTES STANDARTIEM ATBILSTOŠS APMĀCĪBU PAKALPOJUMU SNIEDZĒJS


 
DIALOGS AB Mācību centrs – neformālās profesionālās izglītības un apmācību pakalpojumu sniedzējs atbilstoši starptautiskās izglītības kvalitātes vadības standarta ISO 9001 prasībām! 
 
Sertificēšanas institūcijas veiktais audits apliecina DIALOGS AB Mācību centrā ieviestās kvalitātes vadības sistēmas spēju pastāvīgi uzlabot organizācijas procesus, padarot tos pēc iespējas efektīvākus (t.sk. kvalitāte, klientu apmierinātība, rezultātu sasniegšanu u.tml.) un novēršot kļūdu jeb neatbilstību rašanos, t.sk., ka: 
 
  • mācību saturā un mācīšanās procesā tiek ņemtas vērā visu ieinteresēto pušu vajadzības un gaidāmie mācību rezultāti; 
  • izmantotās mācību metodes un materiāli ir atbilstoši, precīzi un saturiski pareizi, lai sasniegtu izvirzītos mērķus; 
  • tiek nodrošināta nepārtraukta mācībspēku kvalifikācijas izvērtēšana un uzturēšana; 
  • organizācija atbilst starptautiskajiem standartiem un vadības sistēma tiek efektīvi īstenota un uzturēta, standarta saistības pildot visaugstākajā līderības līmenī un nodrošinot starptautiski saskaņotus kritērijus efektīvai mācību pakalpojumu kvalitātes vadībai starptautiskās konkurences mērogā.