*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “DATU REGULAS mērķi un būtība” (2.5st.), "Komunikācijas prasmes klientu apkalpošanā" (16st.), zvani 20484484 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas vadlīnijas personāla datu apstrādes jomā


 

Rīga, 2018.gada 23.aprīlī

Apstiprināts: LPVA valdē Ar 2018. gada 12. aprīļa lēmumu Nr. 2.2.- 5/2018

PREAMBULA

Latvijas Personāla vadīšanas asociācija (turpmāk – LPVA), saskaņā ar Vispārīgo personas datu aizsardzības regulu ES 2016/679 (turpmāk –Regula), ņemot vērā: – Regulā ietverto pamudinājumu nozaru asociācijām, – Regulas regulējumu, – Personas datu apstrādes specifiskās iezīmes personāla vadības jomā un šādai apstrādei raksturīgo risku, ko tā varētu radīt personu tiesībām un brīvībām, – ieinteresēto personu, tajā skaitā, personas datu subjektu, viedokli, ir izstrādājusi un apstiprinaLatvijas Personāla vadīšanas asociācijas personas datu apstrādes vadlīnijas (turpmāk – Dokuments), lai precizētu pārziņu – darba devēju – un to nolīgto apstrādātāju pienākumus saistībā ar personas datu apstrādi, nodrošinot personāla vadības funkciju un lai nodrošinātu Regulas pareizu piemērošanu personāla vadības jomā.

PILNS DOKUMENTA SATURS: PersnVadAsoc_vadlinijas_majas_lapa

 

INFORMĀCIJAS AVOTI: 

http://www.dvi.gov.lv/lv/zinas/lpva-vadlinijas-personas-datu-apstrades-joma/ 

https://lpva.lv/articles/246/lpva-vadlinijas-personas-datu-apstrades-joma