*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - VIAA kursi ar ESfondi un valsts atbalstu 90-100% apmērā, "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

KOMERSANTA UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES REKVIZĪTI UN KONTAKTINFORMĀCIJA


SIA „Dialogs AB”, Reģ. Nr. 40003372060 (komersants), LV40003372060 (PVN)

SIA “Dialogs AB” Mācību centrs, Reģ. Nr. 4360800464 (izglītības iestāde)


Kontaktinformācija:

Centrālā biroja (pasta) adrese: Murjāņu iela 1A, Rīga, LV-1024

Tālr.: 67432343

Mob. tālr. 28343388 (LMT), 27030327 (Tele2), 27766277 (Bite)

E-pasts:info@dialogs-ab.lv

URL: www.dialogs-ab.lv, www.darbaaizsardziba.org


Bankas rekvizīti:

AS “Swedbank”, HABALV22

konts: LV51HABA0551029517654

AS “SEB banka”, UNLALV2X

konts: LV65UNLA0050018365370