*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA" (28st.), “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

VIAA projekts, mācības pieaugušajiem

 

SIA “Dialogs AB” Mācību centrs piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

VIAA projekts, mācības pieaugušajiem, strādājošiem vecumā no 25 gadiem.

Projekta īstenotājs

 

      Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

   

Projekta mērķis

 

    Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

    2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

    Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem pieejamie izglītošanās veidi

 

  • profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve
  • ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

  • neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa grupa

    strādājošie:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  • ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību

 

    priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

      -pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,

      -kvalificēti strādnieki un amatnieki,

      -iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,

      -vienkāršajās profesijās strādājošie.

  • vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā “Atbalsts ilgākam darba mūžam“,
  • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

 

  • mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums
  • nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Pieejamais atbalsts

 

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

Sīkāka informācija

 

    Mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lvwww.viaa.gov.lv  un  www.dialogs-ab.lv (VIAA projekts, mācības pieaugušajiem)

 

Projekta īstenošanas pamats

 

    Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”