*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - "Investēšana un tirdzniecība finanšu instrumentu tirgos (FX, Futures, Options, CFDS, Securities, Bonds u.c.)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Nākamā pieteikšanās ES fondu mācībām pieaugušajiem no 2019.g. 27.maija līdz 28.jūnijam

http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/macibas/

Tāpat kā iepriekš pieteikšanās ritēs mēnesi. Ņemot vērā, ka mācību iespējas projekta laikā var izmantot tikai vienu reizi, aicinām pirms tam izglītības iestādē rūpīgi izzināt izvēlētās izglītības programmas saturu un tēmas, kā arī izvērtēt piedāvāto pasniedzēju kvalifikāciju un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas.

 

Mācībām varēs pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību – pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību atkarībā no izvēlētajām mācībām un tajās nepieciešamajām priekšzināšanām.

 

Pieteikšanās notiek šādās 12 tautsaimniecības nozarēs:

 

 •   tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana;
 •   pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība;
 •   ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms;
 •   drukas un mediju tehnoloģijas;
 •   transports un loģistika;
 •   enerģētika;
 •   ķīmiskā rūpniecība;
 •   kultūra;
 •   būvniecība;
 •   kokrūpniecība;
 •   elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 •   metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības.

 

Detalizēts mācību saraksts pieejams projekta mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Aicinām sekot informācijai mūsu mājaslapā un sociālajos tīklos.

 

Mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs. Savukārt mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

 

Ja kāds no ieinteresētajiem strādājošajiem jūt, ka nepieciešams padoms vai karjeras konsultācija turpmākās karjeras veidošanā un piemērotāko mācību izvēlē, aicinām vēl pirms pieteikšanās izsludināšanas izmantot iespēju pieteikties karjeras konsultācijai pie projekta sadarbības partnera Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultantiem 28 organizācijas filiālēs visā Latvijā.

 

Projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

———————————————

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājošie iedzīvotāji*:

 •   vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri),
 •   ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 • vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni (pabeigta vai nepabeigta pamatizglītība vai vispārējā vidējā izglītība),

 • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Mācību maksa:

 •  mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 •  mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Konsultācijas:

Cits atbalsts:

 •  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
 •  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

PIETEIKŠANĀS

Pieteikšanās kārtība:

 •   katru gadu plānotas vairākas pieteikšanās kārtas,
 •   katrai kārtai ir savs noteikts pieteikšanās termiņš,
 •   pirmajās kārtās pieteikšanās notiek, iesniedzot mācību pieteikuma veidlapu izvēlētajā izglītības iestādē klātienē,
 •   ja strādājošais ir trūcīgais vai maznodrošināta persona, savam pieteikumam jāpievieno izziņa no pašvaldības sociālā dienesta,
 •   pēc pieteikuma saņemšanas tiek pārbaudīta strādājošā atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID datu bāzē un citos valsts reģistros,
 •   lai uzsāktu mācības, pēc pieteikuma apstiprinājuma jāveic 10% līdzmaksājums par mācībām pilnā apmērā, ja nav trūcīga vai maznodrošināta personas statusa.

Mācību organizācija:

 •  mācības pēc pieteikšanās 2019. gada maijā-jūnijā projektā tiks uzsāktas 2019. gada jūlijā,
 •  mācības notiek gan pa dienu, gan vakaros, un tās var apvienot ar darbu,
 •  mācības var sākties dažādos datumos un laikos, kad grupā ir minimālais dalībnieku skaits,
 •  mācību ilgums var būt no dažiem mēnešiem līdz pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Ņem vērā:

 •   mācību klāsts ir mainīgs katrā pieteikšanās kārtā, tāpēc, ja neatrodi interesējošās mācības šoreiz, iepazīsties ar piedāvājumu nākamreiz,
 •   katrs strādājošais projektā piedāvātās mācības var izmantot vienu reizi, tāpēc aicinām izdarīt pārdomātu izvēli,
 •   nepieciešamības gadījumā var konsultēties ar pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības pašvaldībās vai karjeras konsultantu tuvākajā NVA filiālē,
 •   iemaksāto 10% līdzmaksājumu nevar veikt vairākās daļās, kā arī atgūt, ja mācības netiek pabeigtas.

MĀCĪBU IESPĒJAS

Pieejamo mācību veidi:

 •  profesionālās tālākizglītības programmas (480 – 1280 stundas), kuru noslēgumā var saņemt kvalifikācijas apliecību,
 •  profesionālās pilnveides programmas (160 – 320 stundas), kuru noslēgumā var saņemt profesionālās pilnveides apliecību,
 •  neformālās izglītības programmas (ne vairāk kā 159 stundas), kuru noslēgumā var saņemt sertifikātu,

  Detalizēts piedāvāto mācību saraksts pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv

Jau apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana:

 •  ja darba tirgum nepieciešamās prasmes ir jau iegūtas darba vidē vai citur, strādājošais var izmantot iespēju ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanai,
 •  nokārtojot eksāmenu, strādājošais iegūst profesionālo kvalifikāciju,
 •  nozares un profesijas, kurās var iegūt profesionālās kompetences novērtēšanu, pieejamas mājas lapā.