*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem - "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA" (28st.), “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

 

NĀC MĀCĪTIES SIA “Dialogs AB” Mācību centrā! Papildus informācija par izglītības programmām mājas lapā  www.macibaspieaugusajiem. dialogs-ab.lv

 

 

 

 

 

Piedāvājam mācības neformālās izglītības programmās:

Izglītības programma Iepriekšējā izglītība Pedagogi Mācību ilgums Grupas lielums Norises laiki Kopējā mācību maksa* Līdz-maksājums 10%*
Digitālais mārketings vidējā un datorzinību pamati A.Lazdiņš

10

darba dienas

(40 ak.st.)

8-12 personas  1 mēnesis, t.sk., 4 nodarbības klātienē – 1x reizi nedēļā (piektdienās), darba dienā plkst. 18.10-21.00; +apmācības e-vidē

180.00

18.00
 Datu analīze un pārskatu sagatavošana ar MS Excel (ar un bez priekš-zināšanām) vidējā

A.Vintišs,

A.Plociņš

15

20 darba dienas

(60 – 80 ak.st.)

8-12 personas  

1.5 mēnesis, t.sk., 7 nodarbības klātienē, 1x reizi nedēļā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien vai piektdien), darba dienā plkst. 18.10-21.00; +apmācības e-vidē

1.5 mēnesis, t.sk., 12 nodarbības klātienē, 2x reizi nedēļā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien vai piektdien), darba dienā plkst. 18.10-21.00; +apmācības e-vidē

270.00 – 360.00

27.00

36.00

 AGILE un SCRUM projektu vadība

vidējā

M.Veģeris

8

darba dienas

(32 ak.st.)

8-12 personas 1 mēnesis, t.sk., 4 nodarbības klātienē, 1x reizi nedēļā (pirmdien, otrdien, trešdien vai ceturtdien), darba dienā plkst. 18.10-21.00, +apmācības e-vidē  

144.00

14.40

* mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums. Nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas. 

 

Pieteikšanās no 2018.g. 15.augusta līdz 17.septembrim!

Dokumentu (IESNIEGUMA) iesniegšana:

 • Akadēmijas laukums 1, 612.kab. (6.stāvs), Rīga. D.d. 9:00-13:00; Se 10:00-13:00
 • Murjāņu iela 1A, Rīga. D.d. 9:00-17:00
 • Elektroniski* – elektroniski parakstīts Iesniegums vai PARAKSTĪTS un ieskenēts – uz e-pastu info@dialogs-ab.lv

Tālrunis un e-pasts uzziņām: E-pasts: info@dialogs-ab.lv, T.: 67432343; 20484484

*Dokumentu pieņemšana elektroniski:

 • personām jāaizpilda pieteikums, jāparaksta (obligāti!) un kā e-pasta pielikums (skenēts vai kā fotogrāfija) jānosūta uz info@dialogs-ab.lv
 • personām jāaizpilda pieteikums, jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un kā e-pasta pielikums jānosūta uz info@dialogs-ab.lv

IESNIEGUMS (WORD DOCX)

 

KAS VAR PIETEIKTIES

Mācībām var pieteikties strādājošie iedzīvotāji*:

 •   vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam (arī strādājoši pensionāri),
 •   ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību).

Priekšrocības uzņemšanā, ja būs augsts pieteikumu skaits:

 •   sociālā riska grupu nodarbinātajiem:
 • vecumā no 45 gadiem, kuri strādā šādās profesiju klasifikatora 5., 7., 8. un 9. pamatgrupu profesijas:
  • pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,
  • kvalificēti strādnieki un amatnieki,
  • iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,
  • vienkāršās profesijas,
 • vecumā no 50 gadiem, kas NVA projektā „Atbalsts ilgākam darba mūžam” saņēmuši rekomendāciju profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas apguvei,
 • bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

* strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu” izpratnē.

PIEEJAMAIS ATBALSTS

Mācību maksa:

 •  mācību maksu 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums,
 •  mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu.

Konsultācijas:

Cits atbalsts:

 •  asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija strādājošajiem ar invaliditāti,
 •  atbalsts reģionālajai mobilitātei strādājošajiem, kuriem piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss.

PIETEIKŠANĀS

Pieteikšanās kārtība:

 •   katru gadu plānotas vairākas pieteikšanās kārtas, izņemot 2017. gadu, kad paredzēta viena pieteikšanās oktobrī,
 •   katrai kārtai ir savs noteikts pieteikšanās termiņš,
 •   pirmajās kārtās pieteikšanās notiek, iesniedzot mācību pieteikuma veidlapu izvēlētajā izglītības iestādē klātienē,
 •   ja strādājošais ir trūcīgais vai maznodrošināta persona, savam pieteikumam jāpievieno izziņa no pašvaldības sociālā dienesta,
 •   pēc pieteikuma saņemšanas tiek pārbaudīta strādājošā atbilstība uzņemšanas noteikumiem VID datu bāzē un citos valsts reģistros,
 •  lai uzsāktu mācības, pēc pieteikuma apstiprinājuma jāveic 10% līdzmaksājums par mācībām pilnā apmērā, ja nav trūcīga vai maznodrošināta personas statusa.

Mācību organizācija:

 •  mācības pēc pieteikšanās 2018. gada augustā-septembrī projektā tiks uzsāktas 2018. gada novembrī,
 •  mācības notiek gan pa dienu, gan vakaros, un tās var apvienot ar darbu,
 •  mācības var sākties dažādos datumos un laikos, kad grupā ir minimālais dalībnieku skaits,
 •  mācību ilgums var būt no dažiem mēnešiem līdz pat gadam vai pusotram atkarībā no izvēlētās izglītības programmas.

Ņem vērā:

 • mācību klāsts ir mainīgs katrā pieteikšanās kārtā, tāpēc, ja neatrodi interesējošās mācības šoreiz, iepazīsties ar piedāvājumu nākamreiz,
 • katrs strādājošais projektā piedāvātās mācības var izmantot vienu reizi, tāpēc aicinām izdarīt pārdomātu izvēli,
 • nepieciešamības gadījumā var konsultēties ar pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības pašvaldībās vai karjeras konsultantu tuvākajā NVA filiālē,
 • iemaksāto 10% līdzmaksājumu nevar veikt vairākās daļās, kā arī atgūt, ja mācības netiek pabeigtas.