*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Profesionālas BIZNESA vadības (biznesa uzsākšanas) izglītības programmas sertificētā mācību centrā

09.06.2014.

Izmanto lieliskas iespējas BEZ MAKSAS* apgūt teorētiskās un  praktiskās zināšanas komercdarbības veikšanai un biznesa plāna sagatavošana.

Piedāvājam apgūt specializētās izglītības programmas, lai sagatavotos biznesa uzsākšanai vai apgūtu biznesa procesu vadības prasmes:

PASNIEGŠANAS METODES: Paredzēta gan teorētiskās informācijas sniegšana, individuālais darbs, patstāvīga teorētisko materiālu analīze, gan diskusijas un situāciju analīze, darbs pāros un darbs grupās, radošais darbs, projektu izstrāde.

Apgūtās zināšanas lieliski noderēs arī, lai nostiprinātu biznesa procesu vadības un pārraudzības iemaņas.

*LATVIJAS ATTĪSTĪBAS FINANŠU INSTITŪCIJAS “ALTUM” Starta programmas ietvaros projekta “Apmācības saimnieciskās darbības uzsācējiem un personām, kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību” dalībnieki, kuriem ir nepietiekošas teorētiskās un praktiskās zināšanas komercdarbības veikšanai un biznesa plāna sagatavošanai, var saņemt mācības divos no sešiem blokiem, kas tiek piedāvāti Rīgā sadarbībā ar “DIALOGS AB” Mācību centrs.

Papildus informācija par projektu ALTUM un “DIALOGS AB” Mācību centrs mājas lapā. PIESAKIES!

Starta programmas ietvaros atbalstu var saņemt vismaz 18 gadus vecs Latvijas iedzīvotājs (t.sk. bezdarbnieks), ja tas:

·         vēlas uzsākt komercdarbību vai pašnodarbinātību;

·         ir jaunais uzņēmējs, kura uzņēmums reģistrēts ne agrāk kā trīs gadus pirms vēršanās pēc atbalsta programmas ietvaros;

·         ir pieredzējis uzņēmējs, kurš dibina jaunu uzņēmumu citā darbības jomā.

Programmas ietvaros tiek atbalstīti projekti līdz EUR 85 372 ar klienta līdzdalību vismaz 10% apmērā. Klienta līdzdalība nav nepieciešama, ja aizdevuma summa nepārsniedz EUR 7 114.

Starta programmas dalībnieki tās ietvaros var saņemt:

·         konsultācijas biznesa plāna sagatavošanā un realizācijā un mācības;

·         finansiālo atbalstu – aizdevuma un procenta likmju subsīdiju veidā.

Kā pieteikties

Izvēlieties ērtāko veidu, lai pieteiktos un uzzinātu par Starta programmu:

Nepieciešamie dokumenti

Papildus informācija: www.dialogs-ab.lv