*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

CV-Online Latvia KONFERENCE “Personāla vadības izmaiņas, Vispārīgo datu aizsardzības regulu sagaidot: kas jāpaveic turpmākajās 528 dienās!”

09.12.2016.

Reģistrācija konferencei

Konferences dalības maksa 1 dalībniekam:

89 EUR + PVN

Dalības maksā ietilpst konferences apmeklējums visas dienas garumā (10:00-16:00), rīta kafija un pusdienas (pusdienu piedāvājuma izvēle jāveic reģistrācijas laikā).

Vieta un datums:

Avalon Hotel (13. janvāra iela 19, Rīga), 14.decembris

2016. gada 14. aprīlī Eiropas Parlaments pieņēma Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Sākot ar 2018. gada 25. maiju tā būs jāievēro visos gadījumos, kad tiek veikta personas datu apstrāde. Izmaiņas, ko ieviesīs regula, ir daudz un dažādas, bet, to neievērošanas gadījumā, sodi par pārkāpumiem ir palielināti līdz pat 20 000 000 EUR un vairāk!

Ņemot vērā dalībnieku lielo interesi un jautājumus CV-Online Latvia rīkotajos semināros “Personas dati personālvadībā”, sadarbībā ar nozares profesionāļiem piedāvājam konferenci “Personāla vadības izmaiņas, Vispārīgo datu aizsardzības regulu sagaidot: kas jāpaveic turpmākajās 528 dienās!”. Konferences programma veidota, akcentējot būtiskākās tēmas, kas skar ikvienu darba devēju Latvijā, daloties pieredzē un sniedzot atbildes par gaidāmajām izmaiņām, saistošajiem pienākumiem personas datu aizsardzībā, praktiskajiem risinājumiem gan no administratīvā, gan no IT sistēmu un informācijas drošības viedokļa. Galvenais mērķis ir sniegt pilnīgu informāciju, kā līdz 2018. gada 25. maijam sagatavoties Vispārīgajai datu aizsardzības regulai.

Programma

09:45 – 10:20

Reģistrēšanās un rīta kafija

10:20 – 10:30

Konferences atklāšana
(Aivis Brodiņš / CV-Online Latvia un Arnis Puksts).

10:30 – 11:00

Daiga Avdejanova “Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešana Latvijā un veicamie priekšdarbi”

11:00 – 11:30

Agnese Boboviča “Iepazīsimies: Personas datu aizsardzība”

11:30 – 12:00

Ivo Krievs “Datu aizsardzības principu nozīme datu apstrādē”

12:00 – 12:30

Aivis Brodiņš “Mūsdienīga personāla atlase”

12:30 – 13:00

Arnis Puksts “PERSONAS DATU NODOŠANA UZ ĀRVALSTĪM”


pusdienu pārtraukums

14:00 – 14:30

Aleksandrs Ozerskis “Personāla vadības programmatūra ŠODIEN un RĪT”

14:30 – 15:00

Ilze Misiņa “Personālvadības ārpakalpojumi un datu aizsardzība”

15:00 – 15:30

Jānis Dubinskis “PĀREJA NO DARBA UN PRIVĀTĀS DZĪVES BALANSĒŠANAS UZ DARBA UN PRIVĀTĀS DZĪVES INTEGRĀCIJU”

15:30 – 16:00

Andris Soroka “Kiberdroša darbavieta”

16:00

Konferences noslēgums


Eksperti

Daiga Avdejanova

Datu valsts inspekcija

Datu valsts inspekcijas direktore. Datu valsts inspekcijas direktores amatā valdība apstiprināja 2016. gada 5. aprīlī. Daigai Avdejanovai ir ilggadēja pieredze vadošos amatos valsts pārvaldē, tostarp Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā un Valsts ieņēmumu dienestā. Pasniegusi vieslekcijas Banku augstskolā. Ilggadēja pieredze uzraudzības funkciju izpildē, strādājot gan iekšējā auditā, gan ārējā auditā (revīziju un nodokļu auditu veikšana). Kopš 2011. gada 16. augusta darbojas arī revīzijas konsultatīvajā padomē, veicinot revīzijas pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanu. Piedalījusies dažādu projektu īstenošanā, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju jomā.

TĒMA

Vispārīgās datu aizsardzības regulas ieviešana Latvijā un veicamie priekšdarbi.

APRAKSTS

Vispārīgā datu aizsardzības regula tiks piemērota no 2018. gada 25. maija. Tās ieviešanai ir atlikušas tikai 500 dienas. Līdz ar to būtiski zināt un veikt nepieciešamos priekšdarbus sekmīgai regulas ieviešanai un tās piemērošanai.


Agnese Boboviča

SIA “DataProtection.lv”

SIA “DataProtection.lv”, valdes priekšsēdētāja, ikdienā praktizējoša ar vairāku gadu pieredzi sertificēta fizisko personu datu aizsardzības speciāliste (tajā skaitā, CIPP/E).

TĒMA

Iepazīsimies: Personas datu aizsardzība

APRAKSTS

Arvien biežāk tiek lietots jēdziens “Personas datu aizsardzība”, tomēr tas joprojām daudziem ir svešs un neskaidrs. Ko nozīmē un sevī ietver “personas datu aizsardzība” – kam un kas ir jāsargā?


Ivo Krievs

Personas datu aizsardzības speciālists, CIPP/E, Zvērināts advokāts, Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācijas dibinātājs un valdes loceklis, Biznesa augstskolas Turība lektors.

TĒMA

Datu aizsardzības principu nozīme datu apstrādē

APRAKSTS

Tiks apskatīti būtiskākie datu apstrādes pamatprincipi (tādi kā proporcionalitātes princips, likumības princips u.c.), kuru ievērošana ir būtiska fizisko personu datu aizsardzības prasību izpildē. Tāpat tiks veikts ieskats datu apstrādes tiesisko pamatu nepieciešamībā, kā arī to nošķiršanā un izvēlē, lai likumīgi apstrādātu fizisko personu datus.


Aivis Brodiņš

CV-Online Latvia

CV-Online Latvia vadītājs. Strādā CV-Online vairāk nekā 14 gadus pārdošanas un vadības amatos. Viens no darba tirgus un personāla atlases nozares viedokļa līderiem. Runātājs personālvadības konferencēs un semināros. Ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu vadībzinātnē.

TĒMA

Mūsdienīga personāla atlase

APRAKSTS

Darba tirgus izmaiņas un digitālo tehnoloģiju straujā attīstība ietekmē personāla atlases procesus jebkurā uzņēmumā. Kādas ir tendences šajā jomā un kā veikt efektīvu un mūsdienīgu personāla atlasi turpmāk, ievērojot likumdošanu.


Arnis Puksts

Fizisko personu datu aizsardzības speciālists.

Pieredze un izglītība – 2000. gads, informācijas tehnoloģijas, kopš 2005. gada arī jurisprudence.

Fizisko personu datu aizsardzības speciālista statuss iegūts 2009. gadā.

Kopš 2011. gada vada apmācības fizisko personu datu aizsardzības speciālista statusa kandidātiem.
2011. gadā, sapulcinot domubiedrus, izveidota biedrība Latvijas Sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociācija, kas kopš 2014. gada pavasarī kopā ar DSS rīko datu aizsardzībai veltītu pasākumu «Digitālā Ēra» un 2016. gada 11. jūlijā starp asociāciju un Datu valsts inspekciju noslēgta rakstveida vienošanās par sadarbību, formalizējot līdzšinējo neformālo sadarbību.

Datu aizsardzība – gan darbs, gan kaislība.

TĒMA

Personas datu nodošana uz ārvalstīm

APRAKSTS

Līdz ar aizvien ciešāku starptautisko sadarbību, personas datu nodošana uz valstīm, kuras ir ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas (tā sauktās “trešās valstis”), kļūst aizvien aktuālāka. Neatkarīgi no tā, vai dati tiek nodoti sadarbības partnerim, kurš sniedz pakalpojumus (jeb personas datu operatoram) vai saistītajam uzņēmumam viena holdinga ietvaros, ikviena datu nodošana prasa nopietnu sagatavošanos un procesa ievērošanu.


Aleksandrs Ozerskis

SIA SOLCRAFT

SIA SOLCRAFT dibinātājs un vadītājs. Aviācijas inženieris, būdams zinātniskā institūta informācijas nodaļas vadītājs, 1991. gadā nodibināja uzņēmumu SIA SOLCRAFT, kas šodien ir vadošais ERP sistēmu izstrādātājs Latvijā.

TĒMA

Personālā vadības programmatūra ŠODIEN un RĪT.

APRAKSTS

SOLCRAFT programmatūra personāla vadībai. Pielāgošanas tehnoloģija klienta vajadzībām un mūsdienu prasībām – personas datu drošība un “mākoņu” tehnoloģijas.


Ilze Misiņa

BPO Services

BPO Services valdes locekle, 10 gadus darbojas personāla lietvedības un algu grāmatvedības ārpakalpojumu jomā.

TĒMA

Personālvadības ārpakalpojumi un datu aizsardzība.

APRAKSTS

Darbinieku datu aizsardzības nodrošināšana uzņēmuma personālvadības procesos, ņemot vērā pieaugošos riskus, ir izaicinājums uzņēmuma vadībai. Kā personāla lietvedības un algu grāmatvedības nodošana ārpakalpojumā ietekmē darbinieku datu aizsardzības nodrošināšanu? Par un pret.


Jānis Dubinskis

CakeHR biznesa attīstības vadītājs. Iepriekš vadījis Lattelecom B2B pārdošanas un klientu apkalpošanas komandu, studē MBA Inovācijas un uzņēmējdarbību.

TĒMA

Pāreja no darba un privātās dzīves balansēšanas uz darba un privātās dzīves integrāciju.

APRAKSTS

Pasaules vadošo uzņēmumu pieredze, kā mūsdienu tehnoloģijas un personālvadības risinājumi palīdz darba un privātās dzīves integrācijā.


Andris Soroka

Kiberdrošības eksperts, SIA Data Security Solutions valdes loceklis. Kiberdrošības nozarē pavadījis vairāk nekā pusi no gandrīz 16 gadus ilgās darbošanās IT nozarē. Ir izveidojis lielāko starptautisko kiberdrošības konferenci Baltijā, kas šogad oktobrī noritēja jau 7. reizi. Vada projektus, diskutē ar nozares ekspertiem, pārstāv uzņēmumu visdažādākajās biznesa asociācijās, veido publikācijas, izsaka viedokli dažādos pasākumos Baltijā, ES un pasaulē.

TĒMA

Kiberdroša darbavieta

APRAKSTS

Darba procesā darbinieki saskaras ar dažādiem kiberdrošības draudiem, kuru cēloņi ir gan ārēji, gan iekšēji, piemēram, iekšējā konkurence, iesūtītais spiegs, darbavietas maiņas plāns, konflikti, uzmākšanās utml. Kā ar to sadzīvot un ko darīt?