*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

KUPONU kursi bezdarbniekiem

22.10.2012.

Piedāvājam valodu, mārketinga, u.c. kursus ar NVA kuponu metodi.

Sākot no 19.10.12. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālēs bezdarbniekiem tiek izsniegti kuponi neformālās izglītības programmu apguvei. Kupona saņemšana tiek organizēta apmācībai reģistrēto pieteikumu hronoloģiskā kārtībā. NVA darbinieki sazināsies ar bezdarbniekiem un uzaicinās konkrētajā dienā un laikā ierasties NVA filiālē, lai saņemtu apmācību kuponu. Pašiem bez uzaicinājuma uz filiāli nav jādodas.

Pēc kupona saņemšanas 10 darba dienu laikā bezdarbniekam jāizvēlas izglītības iestāde pašam vai no NVA mājas lapā ievietotā piedāvājumu saraksta.
 
NVA projekta ietvaros Dialogs AB Mācību centrs piedāvā:
                                                       

   Nr.-Programmas nosaukums-st. skaits                                                          Nr.-Programmas nosaukums-st. skaits

1K     Valsts valoda atbilstoši zemākajam valsts valodas prasmes līmenim-120
2K      Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim-120
3K      Valsts valoda atbilstoši augstāk. valsts valodas prasmes  līmenim-120
67K    Angļu valoda (bez priekšzināšanām)-150
68K    Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Elementary)-100
69K    Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate)-100
70K    Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate)-100
71K    Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)-100
82K    Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā 
          (ar priekšzināšanām) (Intermediate)-100
83K    Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā
          (ar priekšzināšanām) (Higher Intermediate)-100
84K    Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā 
          (ar priekšzināšanām) (Advanced)-100
85K    Lietišķā angļu valoda sekretariāta un biroja darbā 
          (ar priekšzināšanām) (Very advanced)-100
86K    Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām)
          (Higher Intermediate)-150
87K    Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Advanced)-150
88K     Biznesa angļu valoda (ar priekšzināšanām)
           (Very advanced)-150
91K     Vācu valoda (bez priekšzināšanām)-150
92K     Vācu valoda (ar priekšzināšanām)-100
93K     Krievu valoda (bez priekšzināšanām)-150
94K     Krievu valoda (ar priekšzināšanām)-100
95K     Franču valoda (bez priekšzināšanām)-150
96K     Zviedru valoda (bez priekšzināšanām)-150
96aK   Zviedru valoda (ar priekšzināšanām)-150  
97K     Norvēģu valoda (bez priekšzināšanām)-150
97aK   Norvēģu valoda (ar priekšzināšanām)-150  
98K     Dāņu valoda (bez priekšzināšanām)-150
98aK   Dāņu valoda (ar priekšzināšanām)-150
99K     Somu valoda (bez priekšzināšanām)-150
99aK   Somu valoda (ar priekšzināšanām)-150
100K   Datorzinības (bez priekšzināšanām)-120
101K   Datorzinības (ar priekšzināšanām)-120
109K   MS Project-120
110K   Corel Draw Graphics-120
 
111K  Adobe Acrobat-60
113K   Datora un interneta prasmes ar ECDL
           sertifikāciju (bez priekšzināšanām)-150
114K   Datora un interneta prasmes ar ECDL
           sertifikāciju (lietpratējiem)-60
116K  WEB risinājumu izstrāde-120
118K   Darbs ar biroja programmatūras
           pakotni OpenOffice-120
119K  Datorprasmes grāmatvedībā
           (programma Zalktis)-80
120K  Datorprasmes grāmatvedībā
          (programma Jumis)-120
121K  Datorprasmes grāmatvedībā
           (programma 1C Grāmatvedība)-150
122K  Datorprasmes grāmatvedībā
          (programma Horizon vai Bilance)-150
123K   Nevalstisko organizāciju izveide
           un vadīšana-100
124K   Projektu vadība (bez priekšzināšanām)-120
125K   Projektu vadība (ar priekšzināšanām)-120
128K   Asistents personām ar invaliditāti-60
148K   Lietišķa komunikācija un prezentācijas
           prasmes-100
132K   Komercdarbība laukos, ES
           struktūrfondu piedāvājums-150
133K   Komercdarbības pamati-150
149K   Uzņēmuma vadības pamati-150
135K   Saimniecības vadīšana-120
136K   Franšīzes vadīšana-120
138K   Gada pārskats un nodokļi-150
139K   Lietvedība-60
140K   Praktiskais mārketings un
            mārketinga komunikācija-150
141K   Pārdošanas darba organizācija-120