17.12.2015. gandrīz ir beidzies četru gadu ilgais gaidīšanas periods, kas sākās 2012. gada janvārī, kad Eiropas Komisija nāca klajā ar iniciatīvu reorganizēt esošo personas datu aizsardzības regulējumu. Tās mērķis ir mazināt ģeogrāfisko robežu radīto birokrātiju un vienlaicīgi, cenšoties paaugstināt personas datu aizsardzības līmeni indivīdam, radīt priekšnoteikumus tam, lai indivīds, neskatoties uz tehnoloģiju attīstību, varētu kontrolēt – kas, kapēc, kādu mērķu vārdā apstrādā viņa personas datus, pat tad, ja datu apstrādātājs neatrodas Eiropas Savienībā.

15.12.2015. vēlā vakarā Eiropas Komisijas, Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes pārstāvji beidza darbu pie Vispārīgās personas datu aizsardzības regulas un direktīvas, kas regulē personas datu aizsardzību, ko apstrādā tiesībaizsargājošās iestādes. Šajā brīdī tika dots signāls “baltajiem dūmiem”, tādējādi paziņojot, ka regulējuma maiņa personas datu aizsardzībā kļūst par realitāti.

17.12.2015. Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvības, tieslietu un iekšlietu komiteja balsoja par dokumentu tālāku virzību (attiecībā par regulu: 48 “par”, 4 “pret” un 4 “atturas”, savukārt, attiecībā par direktīvu: 53 “par”, 2 “pret”, 0 “atturas”) uz Eiropas Parlamentu pēdējai apstiprināšanai, kas tiek solīta 2016. gada pašā sākumā. Balsojuma tendence liecina, ka arī Eiropas Parlamentā nevajadzētu būt nekādiem pārsteigumiem un regula tiks pieņemta.

Pēc tam, kad minētais regulējums būs stājies spēkā, Eiropai, tajā skaitā arī Latvijas uzņēmējiem (un ne tikai – visiem, kuri apstrādā personas datus, tajā skaitā arī valsts un pašvaldību iestādēm, fiziskām personām u.tml.), būs tikai divi gadi, lai ieviestu “jaunās” prasības.