*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Vairāk nekā 500 Mūžizglītības projekta dalībnieku jau uzsākuši apmācības

15.03.2014.

Šobrīd dalībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ir reģistrējušies 2 109 cilvēki, no tiem 542 apmācību jau ir uzsākuši. Gan profesionālajā, gan neformālajā apmācībā vispieprasītākās ir svešavalodu apguves programmas. 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūst 185 mūžizglītības projekta dalībnieki, savukārt neformālās izglītības ietvaros 168 nodarbinātie mācās svešvalodas, 48 – valsts valodu, 36 nodarbinātie apgūst digitālās prasmes, bet 21 – ar pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību saistītās izglītības programmas.

Lai arī Mūžizglītības pretendentu reģistrācija pamatsastāvā ir noslēgusies, vēl tupinās pieteikšanās rezerves sastāvā. Rezervistiem rindas secībā iespēja piedalīties projektā būs tad, ja kāds no pamatsastāvā reģistrētajiem apmācības neuzsāks.

ESF projekta „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” īstenošana uzsākta 2010.gada jūlijā. Nodarbinātām personām projekts piedāvā iespēju papildināt darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas, ar valsts finansiālu atbalstu apgūstot profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmas. Kopumā kopš projekta sākuma apmācībās tika iesaistīti 25 377 strādājošie.

Atgādinām, ka valsts atbalstu Mūžizglītības projektā saņem tikai tie strādājošie, kuri  visvairāk ir pakļauti bezdarba riskam un kam ir visgrūtāk pielāgoties darba tirgus prasībām: nodarbinātās vai pašnodarbinātās personas, kas vecākas par 45 gadiem, kā arī personas vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), ja tām ir noteikta invaliditāte vai apgādībā ir divi un vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem, vai persona ir atzīta par trūcīgu.

Mūžizglītības pasākumos nevar iesaistīties tie strādājošie, kuri ir valsts civildienesta ierēdņa statusā. Mūžizglītības apmācību kuponu nevar saņemt arī tās nodarbinātās personas, kas iepriekš jau bija ieguvušas izglītību NVA profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai šādu izglītību ir ieguvušas vismaz pirms gada, tāpat pasākumā iesaistīties nevar tie, kas pēdējo divu gadu laikā jau bija piedalījušies ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”.

Detalizētāka informācija: www.nva.gov.lv