*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Agnese PAVLOVIČA

– IZGLĪTĪBA –

 Latvijas Universitāte, ekonomista kvalifikācija un sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē.

  – PIEREDZE –

Pašlaik strādā Kristīgās Vadības koledžā par mārketinga pasniedzēju, pirms tam lasījusi lekcijas 

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā, Rīgas Starptautiskajā Ekonomikas un biznesa

 attīstības augstskolā, Rīgas Komercģimnāzijā. Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības 

satura centra ārštata metodiķe. Daudzu mācību līdzekļu autore. Saņēmusi apbalvojumu 

„Gada skolotājs ekonomikā”, kā arī dažādus Rīgas Domes apbalvojumus un atzinības rakstus. 

Daudzu gadu lektores pieredze kursu un semināru 

vadīšanā pieaugušajiem mārketinga un menedžmenta jautājumos.