*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Agnese ZEPA

– IZGLĪTĪBA –

Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā un profesionālā izglītība specialitātē „Izglītības psihologs”.

– PIEREDZE –

Ievērojama praktiska pieredze psiholoģiskā satura semināru un treniņu izstrādāšanā, individuālās psihologa konsultācijās, lekciju, semināru un treniņu vadīšanā. Uzticības tālruņa konsultanta pieredze.