*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Aivars KALNIŅŠ

 – IZGLĪTĪBA –

Maģistra grāds uzņemējdarbības vadībā, studijas Organizācijas attīstības un Personāla vadības jomā Roffey Park Institute (UK). Ražošanas un lauksaimniecības nozares uzņēmumu vadītājs.

 – PIEREDZE –

Teorētiskā un praktiskā pieredze uzņēmumu vadībā un personāla vadībā, projektu izstrādē un ieviešanā, t.sk. starptautiskos uzņēmumos. Reāla pieredze ES struktūrfondu  projektu sagatavošanā, uzraudzībā, ieviešanā, uzņēmējdarbības atbalsta jautājumos. Praktiskā lektora pieredze programmās “Personāla vadība” un “Projektu vadība” . Sociālā Dialoga un Kolektīvo līgumu eksperts. Vairāku publikāciju autors, uzstājies daudzās starptautiskās konferencēs par organizāciju attīstības un personāla vadības jautājumiem.