*** Sveicināti SIA "DIALOGS AB" Mācību centrs mājas lapā! Piesakies uz šī brīža aktuālākajiem kursiem un semināriem - “Angļu valoda (ar un bez priekšzināšanām)”, "Paškontroles sistēma pārtikas uzņēmumā (HACCP)", "PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA", "Datorzinības (ar un bez priekšzināšanām)", "Loģistikas darbinieks", "Projektu vadība", "Mazā biznesa organizēšana" - zvani 27766277 *** *** Kompetenti un sertificēti DARBA AIZSARDZĪBAS pakalpojumi - zvani 29516000 ***

Aleksandrs BOGDANOVS

-IZGLĪTĪBA-

Profesionālais bakalaura grāds transporta un biznesa loģistikā, 

vadītāja kvalifikācija transporta un biznesa loģistikā. 

Sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā. Apguvis tiesības veikt profesionālās izglītības skolotāja 

un interešu izglītības skolotāja amatu.

 

-PIEREDZE-

Vairāk kā 5 gadu pieredze profesionālajā nozarē kā loģistam. 

Kopš 2013.gada izstrādā un vada kursus “Noliktavas loģistikas pamati”,  

“Noliktavu tehnoloģiskās iekārtas”, “Noliktavu saimniecība un ekspedīcija”, 

“Optimizācija noliktavu darbā”, “Transporta un kravu pārvadāšanas noteikumi”, 

“Pamata loģistikas darbības veidi” u.c.  

Ir LV Satiksmes ministrijas izdots Profesionālās kompetences sertifikāts, 

kas dod iespēju strādāt uzņēmumā, kas sniedz pasažieru un kravu autotransporta 

pakalpojumus un nodarbojas ar starptautiskajiem pārvadājumiem.